Основи роботи на ПК та інформаційні медичні системи

Навчальну програму з курсу тематичного удосконалення “Основи роботи на персональному комп’ютері і використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в сфері охорони здоров’я” складено для лікарів, що проходять підвищення кваліфікації на базі Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний навчально-тренінговий центр підвищення кваліфікації лікарів Черкаської обласної ради».

Метою програми є удосконалення теоретичної бази знань лікарів з медичної інформатики, основ сучасної комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я та формуванню в них умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій, зокрема медичних інформаційних систем (МІС), у подальшій практичній професійній діяльності.

Актуальність вивчення курсу обумовлена інформаційними процесами, що реалізуються в медичній галузі і стають умовами її прогресу, а також впровадженням в Україні електронної системи охорони здоров’я. До навчального курсу ввійшли найпоширеніші питання сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних систем, пов’язаних з діяльністю медичних працівників в умовах інформатизації закладів охорони здоров’я України. Програма з курсу “Основи роботи на персональному комп’ютері і використання
новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в сфері охорони здоров’я ” розрахована на 72 години, з яких 6 годин — лекції, 40 годин — практичні заняття, 24
години — самостійна робота, 2 години —контроль знань слухачів курсув. Викладання матеріалу повинно проводитися на рівні сучасних досягнень інформаційних технологій і систем у галузі медицини.

Основні вимоги до кожного виду занять такі:

  • лекції — дати необхідні знання з теоретичних питань медичної інформатики, основ сучасної комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я;
  • практичні заняття — набути практичних умінь і навичок з користування ПК, інформаційних технологій та медичних інформаційних систем у межах програми;
  • самостійна робота — одержати додаткові знання та вміння для засвоєння основного матеріалу.
Центр підвищення кваліфікації лікарів 2018