Курси інформації та стажування

Навчальну робочу програму з курсу інформації і стажування “Основи роботи на персональному комп’ютері та медичні інформаційні системи” складено для лікарів, які залучені до інформатизації закладів охорони здоров’я області і будуть на практиці застосовувати інформаційні медичні системи.

Метою програми є удосконалення теоретичної бази знань лікарів з медичної інформатики, основ сучасної комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я та формуванню в них умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій, зокрема медичних інформаційних систем (МІС), у подальшій практичній професійній діяльності.

Тематичний план - Скачать

Матеріали до курсу(лекції, методичні рекомендації, перелік питань до заліку,...) - Перейти

Реєстраційна форма (Анкета курсанта) - Перейти

Центр підвищення кваліфікації лікарів 2023