Положення про організацію навчального процесу в Інституті післядипломної освіти лікарів Черкаської медичної академії

Післядипломною освітою є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Освітня діяльність в Інституті спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.

Центр підвищення кваліфікації лікарів 2024