Положення про Інститут післядипломної освіти лікарів Черкаської медичної академії

Інститут є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Черкаської медичної академії, що здійснює спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухачів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
Основною метою діяльності Інституту є забезпечення безперервного професійного розвитку у сфері охорони здоров'я (далі - БПР) - безперервного процесу навчання та вдосконалення професійної компетентності фахівців після отримання ними вищої освіти та післядипломної освіти в інтернатурі, що дозволяє фахівцеві підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до вимог сфери охорони здоров'я та триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Центр підвищення кваліфікації лікарів 2024